Subsidies
Beurzen
Prijzen

Fondswijzer
Zoeken naar nationale en internationale fondsen en andere financieringsbronnen op het terrein van de gedrags- en maatschappijwetenschappen:
(De fondswijzer wordt sinds 2003 niet meer bijgehouden.)

Andere geldbronnen

NWO
NWO alle subsidies
KNAW
STW
ZonMw - subsidies
Senter
Nuffic BeursOpener
Onderzoek Nederland
IB-Groep (studiefinanciering)
Studeren in het buitenland
UM-pagina: Subsidies/Beurzen
Ministerie van EZ: Subsidieshop
NOD - Collectebusfondsen
Prins Bernhard Cultuurfonds
Goede doelen BankGiroLoterij

Geld

Belastingdienst
NIBUD
De Nederlandsche Bank
Amsterdamse Effecten- en Optiebeurs
MoneyCentral
The Universal Currency Converter

Loopbaan

Salarisschalen Universiteiten
CAO Nederlandse Universiteiten
ABP

Europa

EG-Liaison
SenterNovem - EGL Beurzen en Trainingen
Dutch Mobility Portal
NEST - The Netherlands house for Science and Technology
Cordis
6e Kaderprogramma 2002-2006
ideal-ist
European Cultural Foundation

Andere buitenlandse geldbronnen

Canada studie en onderzoek
EUREKA
European Science Foundation (ESF)
fastWEB
Fellowships and Grant Opportunities
Financial Aid Directory
ResearchResearch
The British Council
NACEE
NATO Science Programme
Coopération scientifique et technique
ELFI
Forschungsfördernde Institutionen
Grantline Newsletter
The Graduate School
WelcomEurope.com
Zeit-Robot